Cennik

Kolej Linowa na Kopę “ZBYSZEK”

Sezon wysoki

soboty i niedziele | 27.04.2024-05.05.2024, 30.05.2024-29.09.2024, 24.12.2024-07.01.2025 | ferie zimowe

Rodzaj biletu Normalny Normalny KDR** Ulgowy* Ulgowy KDR**
Wjazd 75 zł 70 zł 55 zł 52,50 zł
Wjazd i zjazd 85 zł 80 zł 65 zł 62,50 zł
Zjazd 55 zł 50 zł
Bilet rodzinny | wjazd | 2 dorosłych + 2 dzieci 240 zł 225 zł
Bilet rodzinny | wjazd | 2 dorosłych + 3 dzieci 285 zł 270 zł
Bilet rodzinny | wjazd | 2 dorosłych + 4 dzieci 330 zł 315 zł
Bilet rodzinny | wjazd i zjazd | 2 dorosłych + 2 dzieci 270 zł 255 zł
Bilet rodzinny | wjazd i zjazd | 2 dorosłych + 3 dzieci 310 zł 295 zł
Bilet rodzinny | wjazd i zjazd | 2 dorosłych + 4 dzieci 360 zł 345 zł
Bilet seniorski | wjazd *** 70 zł 67,50 zł
Bilet seniorski | wjazd i zjazd *** 75 zł 72,50 zł 
Grupy szkolne | wjazd **** 50 zł 47,50 zł
Grupy szkolne | wjazd i zjazd **** 55 zł 52,50 zł
Przewodnicki ***** 20 zł
Bilet dla osoby niepełnosprawnej | wjazd ****** 55 zł
Bilet dla osoby niepełnosprawnej | wjazd i zjazd ****** 65 zł
Bagażowy (oddzielne krzesło) 25 zł

Sezon niski

od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem: 27.04.2024-05.05.2024, 30.05.2024-29.09.2024, 24.12.2024-07.01.2025 i ferii zimowych)

Rodzaj biletu Normalny Normalny KDR** Ulgowy* Ulgowy KDR**
Wjazd 65 zł 60 zł 45 zł 42,50 zł
Wjazd i zjazd 75 zł 70 zł 55 zł 52,50 zł
Zjazd 45 zł 40 zł
Bilet rodzinny | wjazd | 2 dorosłych + 2 dzieci 200 zł 185 zł
Bilet rodzinny | wjazd | 2 dorosłych + 3 dzieci 235 zł 220 zł
Bilet rodzinny | wjazd | 2 dorosłych + 4 dzieci 270 zł 255 zł
Bilet rodzinny | wjazd i zjazd | 2 dorosłych + 2 dzieci 240 zł 225 zł
Bilet rodzinny | wjazd i zjazd | 2 dorosłych + 3 dzieci 260 zł 245 zł
Bilet rodzinny | wjazd i zjazd | 2 dorosłych + 4 dzieci 300 zł 285 zł
Bilet seniorski | wjazd *** 60 zł 57,50 zł
Bilet seniorski | wjazd i zjazd *** 65 zł 62,50 zł 
Grupy szkolne | wjazd **** 40 zł 37,50 zł
Grupy szkolne | wjazd i zjazd **** 45 zł 42,50 zł
Przewodnicki ***** 15 zł
Bilet dla osoby niepełnosprawnej | wjazd ****** 55 zł
Bilet dla osoby niepełnosprawnej | wjazd i zjazd ****** 65 zł
Bagażowy (oddzielne krzesło) 20 zł

* Zakup biletu ulgowego przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18 (18-te urodziny są pierwszym dniem utraty zniżki – na podstawie zasady przewidzianej w art. 112 zd.2 Kodeksu Cywilnego) za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzający wiek.

** Dotyczy członków rodziny wielodzietnej posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

*** Zakup biletu seniorskiego przysługuje osobom po 65 roku życia (urodzeni przed 31.12.1957) po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek.

**** Grupy szkolne powyżej 15 osób do 18 roku życia.

***** Bilet przewodnicki przysługuje Przewodnikom Sudeckim prowadzącym grupy.

****** Osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”.

Dzieci do 2 lat przewożone są bezpłatnie

Posiadacze biletu lub karnetu Karpacz Ski Arena NIE MUSZĄ KUPOWAĆ BILETU WSTĘPU DO KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO. (Opłaty pobierane przez Karpacz Ski Arena w imieniu KPN w ramach obowiązującej umowy DU/04/2023 z dnia 08.03.2023r. dotyczą opłat za udostępnianie obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego tj. części Kopy i Złotówki do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 18/2023 dyrektora parku narodowego z dnia 22.03.2023r. w sprawie opłat za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego oraz udostępnianiania obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego osoby, od których pobrano opłatę za udostępniania Kopy i Złotówki do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych mogą w danym dniu poruszać się po szlakach turystycznych KPN bez konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty za wstęp do KPN.)

Kasy biletowe kompleksu Karpacz Ski Arena znajdują się przy dolnej i górnej stacji kolei linowej na Kopę.

Kasy przyjmują płatności gotówką i kartami płatniczymi.

Ceny brutto, zawierają podatek VAT.