Hala Złotówka to pięknie położona wysokogórska łąka, na której znajdziecie jeden z wyciągów orczykowych stacji Karpacz Ski Arena oraz 850-metrową nartostradę.

Trasa ma 142 m różnicy wzniesień, jest łatwa i szeroka. Zbocza hali Złotówka zaczynają się na wysokości ok. 1100 m n.p.m. i kończą 150 metrów wyżej. Widać z niej piękną panoramę żlebów Kotła Małego Stawu.

W średniowieczu na zboczach Złotówki intensywnie poszukiwano złota. Tej działalności zawdzięcza nazwę hala oraz znajdujący się poniżej Złoty Stok oraz Złoty Potok, który przepływa przez sąsiedni Biały Jar.

Hala Złotówki niegdyś służyła także do wypasu bydła. Dawni gospodarze z uzyskanego w ten sposób mleka, wyrabiali słynne karkonoskie sery, które serwowano w miejscowych schroniskach.

Hala ma także długą historię sportową. Uprawiano tu narciarstwo i saneczkarstwo. Tutaj zaczynał swój bieg naturalny tor saneczkowy, którym rogatymi saniami można było zjechać aż do Karpacza.

To miejsce nadal jest popularnym celem turystycznych wypraw ze względu na schronisko Strzecha Akademicka oraz znajdujący się tu węzeł szlaków. Można tędy:

  • żółtym szlakiem dojść do Białego Jaru,
  • niebieskim szlakiem do schroniska Samotnia
  • lub niebieskim szlakiem pójść w kierunku Śnieżki.