Mauzoleum ofiar Karkonoszy powyżej schroniska Luční bouda

Wielu z Was przechodząc przez karkonoski Kocioł Łomniczki z pewnością zwraca uwagę na symboliczny cmentarzyk upamiętniający ofiary gór. W czeskich Karkonoszach także znajdziemy takie miejsce.

Jest nim niewielka kapliczka na przełęczy znajdującej się między szczytami Studniční hora oraz Luční hora. Aby o niej dojść z górnej stacji kolei linowej na Kopę, należy kierować się z stronę Śnieżki, przy schronisku Dom Śląski należy skręcić w prawo w kierunku schroniska Luční bouda i dalej wejść na przełęcz.

Kaplica powstała w 1798 roku dla upamiętnienia Václava Rennera, który zginął tu podczas zwózki drewna. Przełęcz była niebezpiecznym miejscem także dla innych członków tej rodziny. W 1856 roku prawie zamarzła tu Monika Rennerová, którą na szczęście odnalazł i zdołał uratować jej syn. Kolejną ofiarą przełęczy był Jakob Renner, który zgubił się w burzy śnieżnej 11 kwietnia 1868 roku. W tym samym miejscu zginął 16 września 1871 roku mistrz drukarski z Czech z żoną. Wraz z nimi zamarzły dwa psy.

Budyneczek kaplicy przebudowano w 1927 roku. Od 1957 roku pełni on funkcję mauzoleum ofiar Karkonoszy (Památník obětem Krkonoš).
We wnętrzu znajdziemy tablice z imionami, nazwiskami, datami śmierci oraz miejscami, w których wydarzyły się górskie tragedie.