Kolej linowa ZBYSZEK podczas świąt będzie kursowała codziennie w godz. 9-16.

Wstrzymać ją może jedynie silny wiatr, który czasem dokucza nam w Karkonoszach. Aktualne informacje dotyczące pracy kolei zawsze znajdziecie na naszej stronie.

Często pytacie o transport psów. Możecie je zabrać na kolejkę. Nie pobieramy z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Pamiętajcie, że w Karkonoszach natkniecie się na warunki zimowe. Leży jeszcze śnieg w zaspach. Obowiązuje zimowy przebieg tras i niektóre szlaki w rejonie Śnieżki są zamknięte.

  • szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (od remontowanego schroniska Nad Łomniczką do Domu Śląskiego);
  • szlak żółty przez Biały Jar, od schroniska Strzecha Akademicka do skrzyżowania ze szlakiem czarnym (Śląską Drogą) – uwaga obejście jest poprowadzone szlakiem niebieskim do Spalonej Strażnicy i dalej głównym grzbietem Karkonoszy do szlaku czarnego (Drogi Rataja);
  • szlak niebieski Droga Jubileuszowa od Zakosów do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym ze Śnieżki, na Zakosach obowiązuje ruch w dwóch kierunkach;
  • szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia, obejście zimowe szlaku prowadzi drogą od Domku Myśliwskiego do schroniska Strzecha Akademicka;
  • szlak czerwony nad krawędzią Kotła Małego Stawu – obejście poprowadzone jest wzdłuż tyczek.

Do końca maja Karkonoski Park Narodowy ogranicza dostępność ze względu na ochronę sokołów i cietrzewi. Zamknięte będą:

  • szlak zielony na odcinku z Polany przez morenę Kotła Wielkiego Stawu do grzbietowego szlaku czerwonego;
  • szlak niebieski na odcinku przez Kocioł Małego Stawu od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia.

Wiosenne przeglądy kolei linowej zaczniemy od wtorku, 2 kwietnia. Wjazd na Kopę będzie możliwy po odbiorach technicznych w sobotę, 27 kwietnia. Wtedy zaczniemy długi majowy weekend.