Zasady korzystania z narciarskich terenów zjazdowych w stacji Karpacz Ski Arena

 1. Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych oraz zjazd na sankach lub innych pojazdach z wyjątkiem miejsc wyznaczonych. Powyższy zakaz nie dotyczy pracowników obsługi i służb ratowniczych.
 2. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia stacji na podstawie wykupionego biletu lub karnetu.
 3. Zakazuje się wejścia na trasy narciarskie po godz. 16.30 – w trakcie przygotowywania tras przez ratraki.
 4. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych i czynnych trasach.
 5. Trasy narciarskie są jednokierunkowe, wyznaczone naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi (np. białe strzałki na niebieskim lub czerwonym tle) oraz innymi.
 6. Narciarze i snowboardziści powinni spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty, szafki elektryczne, lance, armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.
 7. Stwierdzone przez obsługę wykroczenia stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu oraz działania na szkodę stacji narciarskiej będą skutkowały odebraniem przez obsługę praw do korzystania z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich stacji narciarskiej, oraz grożą sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa.
 8. Zaleca się zapoznanie z kodeksem narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS).
 9. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:

  zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby;
  zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu;
  wybierania takiego toru jazdy, aby uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym znajdującym się przed nim;
  wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów;
  wjeżdżania na trasę zjazdu po zatrzymaniu lub ponownego ruszania po uprzednim sprawdzaniu, czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych;
  unikania zatrzymań na trasie zjazdu zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe;
  podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej;
  przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej;
  w razie zauważenia wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą;
  każdy uczestnik wypadku: sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.