Zmodernizowany peron górnej stacji kolei linowej na Kopę zostanie otwarty przed sezonem zimowym.

Zmieni się wówczas sposób poruszania na peronie. Schodzący ze szlaku turyści będą korzystali z nowego wejścia i schodami zejdą do kanap. Narciarze i turyści wjeżdżający na Kopę, tak jak obecnie, będą wysiadali na boku peronu.

Prace przy górnej stacji kolei linowej na Kopę obejmowały także: budowę nowych podejść pod szlaki, wymianę podziemnych instalacji wodnych i kabli doprowadzających prąd oraz oczyszczalni ścieków. Powstał również taras widokowy, który będzie częścią nowej restauracji w dawnej stacji przewojowej kolei.