Śnieżka wysokość. Ile metrów ma szczyt?

Pomiary wysokości Śnieżki mają długą historię i przez wiele stuleci były obarczone sporymi błędami. Ostatnie, precyzyjne badania wykazują, że Śnieżka jest o metr wyższa, niż oficjalnie podają mapy. Szczyt w najwyższym punkcie ma 1603 metry, 29 centymetrów i 6 milimetrów.

Miejsce to znajduje się na polskiej części wierzchołka, około 3,5 m od granicy, tuż obok kaplicy Świętego Wawrzyńca. Najwyższej położony punkt po czeskiej stronie szczytu jest o 10 centymetrów niższy.  Specjaliści podkreślają, że wartości te mogą w niewielkim stopniu się zmieniać, na przykład na skutek niestabilności gruntu i wietrzenia skał.

Śnieżka wysokość – jak urosła o metr?

Dokładne pomiary wysokości Śnieżki przeprowadzili specjaliści z Czeskiego Urzędu Geodezji i Katastru (ČÚZK). Do badania użyto sprzętu laserowego. Wysokość wyliczono odnosząc się do poziomu Bałtyku mierzonego w Kronsztadzie.

W jaki sposób szczyt urósł o metr?  Dotychczas podawana na mapach i w innych dokumentach wysokość Śnieżki – 1602 m, odnosi się do poziomu ustawionego w latach 30. XX wieku punktu triangulacyjnego. Nie umieszczono go wówczas w najwyższym punkcie Śnieżki, tylko w miejscu, z którego roztacza się dobry widok. To ułatwiało pomiary triangulacyjne (dawna metoda pomiaru geodezyjnego, polegająca na precyzyjnym pomiarze kątów i odległości między sąsiednimi punktami).

Najnowsze pomiary najwyższego szczytu Karkonoszy i Sudetów, prawdopodobnie ostatecznie zamkną dyskusję na temat jego wysokości. Spierano się o to przez wiele stuleci.

Śnieżka wysokość – pomyłki w pomiarach

W XVI w. jeleniogórski humanista Krzysztof Schilling wyliczył, że Śnieżka ma aż 5500 m wysokości! Ten całkowicie fałszywy pomiar obowiązywał przez ponad 200 lat.

Wysokość Śnieżki starali się zmierzyć także Czesi.  Jiri z Rasna, Jan Polak i Szymon Huttl w 1569 roku ustalili, że Śnieżka wznosi się na ponad 1100 m nad Obří důl (największy w Karkonoszach kocioł polodowcowy). Ich pomiar także był bardzo niedokładny, ale oni pomylili się “tylko” dwukrotnie.

Dokładniejsze dane pojawiły się w 1760 roku. Wówczas pastor Volkmar z Piechowic wniósł na szczyt Śnieżki barometr. Duchowny wyliczył, że różnica wysokości między Piechowicami a Śnieżką wynosi 931 metrów. W rzeczywistości różnica poziomów pomiędzy tymi punktami wynosi 1236 m.

W 1766 roku udało się w miarę dokładnie zmierzyć Śnieżkę. Śląski geograf i opat żagański Ignacy Felbiger pomyli się o “jedynie” 25 metrów. Do wykonania pomiarów użył dwóch barometrów – jeden zostawił w klasztorze w Krzeszowie, drugi wniósł na szczyt.

W podobnym czasie pomiarami wysokości Śnieżki zajmował się wrocławski matematyk i astronom Epharaim Scheibel. Zmierzył on wysokość Śnieżki ponad poziom Wrocławia i uzyskał wynik: 1474 m. W rzeczywistości różnica wynosi 1485 m , a więc pomylił się o 11 m.

W końcu przyrodnik Adolf Traugott von Gersdorf w 1796 roku w miarę dokładnie określił wysokość Śnieżki – na 1605,5 m.